A kozmikus taoista alkímiai világkép rávetítése az emberi testre

Előző cikkünkben áttekintettük a kozmikus taoista világképet, most pedig ezt a világképet rávetítjük az emberi testre, eljutva ezzel a taoista benső alkímiához. Cikksorozatunk tartalomjegyzékét és további részeit megtalálja itt.

1. ábra. A kozmikus taoista világkép és az emberi test megfeleltetése.
A kép forrása 
megtalálható ebben a tanulmányban, a 3. fejezetben: Taoista meditáció és a neidan eredete.

A lefelé irányuló nyíl a tiszta yang (chunyang 純陽) útját jelöli, melyet alászálló mozgás, megszilárdulás, elsötétülés és a fény elrejtőzése jellemez. A fölfelé mutató nyíl a megfordítást jelöli, mely a módszerként szolgáló szemléletmódot írja le (ahogy előző cikkünkben is felhívtuk rá a figyelmet, a számok nem mennyiségeket, hanem minőségeket jelölnek, ezért ne tessék fennakadni azon, hogy a daót nullával jelöljük):

A lét (da)

 • A mindenségben a tiszta yang (chunyang 純陽) avagy a megnevezhetetlen.
 • Az emberi testre vetítve a fej fölötti „másik ember” a megnevezhetetlen dao (a lét) jelképes ábrázolása (és nyilván nem a fej fölötti tényleges üres tér). Ez a „lény” visz túl a létezésen, az alkimista „vele” azonosítja földi létezését és így válik halhatatlanná.

Az egy

 • A mindenségben a dao ereje (de 德), melyet állandó fény jellemez.
 • Az emberi testre vetítve a fej (vagy pontosabban a homlok közepe) a fölső elixírmező (shang dantian 上丹田) területe és a szellem (shen 神) lakhelye, egyben az értelem vagy az isteni fény (shenming 神明) helye is.

A kettő

 • A mindenségben a valódi yang (zhenyang 真陽) és a valódi yin (zhenyin 真陰).
 • Az emberi testre vetítve a mellkas közepe, a középső elixírmező (zhong dantian 中丹田) területe és a pára (qi 氣) lakhelye.

A három

 • A mindenségben yang 陽 a yinben 陰, a sötét anyag benne a fényszikrával (és ennek fordítottja).
 • Az emberi testre vetítve az alhas (a köldök és a nemi szervek közötti rész) és az alsó elixírmező (xia dantian 下丹田) területe és a lényeg (jing 精) lakhelye.

A tízezer létező (wanwu 萬物)

 • A mindenségben a jelenségek és létezők világa.
 • Az emberi testre vetítve a nemi szervek és a testi létesülés területe.

Az alászálló mozgás jellemzője

A tiszta yang megjelenése során nem esik át sem mennyiségi, sem minőségi változáson, hiszen meghaladja ezeket a kategóriákat. Miben térnek el akkor az egyes szintek? Abban, hogy az adott szinten a tiszta yangot milyen viszonyrendszerben találjuk meg (2. ábra):

 • a három szintjén: elrejtőzve a yinben,
 • a kettő szintjén: a valódi yinnel párban,
 • az egy szintjén: önmagában, már ellentétpár nélkül,
 • a lét szintjén: megnevezhetetlenül.

2. ábra. Az alászálló, megszilárduló és elrejtőző fény útja, amit a folytonos vonal jelképez.

Következtetések

A megfordítás elsősorban nem a gyakorlati megfordítást jelenti (lásd a jing kiáramlásának visszafordítását), hanem legelsősorban szemléletmódunk és világképünk megváltoztatását, megfordítását. Ezt pedig a bölcselet (filozófia), az elmélkedés és az eszmecsere segítségével érhetjük el. A szemléletmód szolgáltatja ezért a módszert, és a tényleges gyakorlatok annak csak a következményei.

Minden kínai tipológiára (pl. öt hajtóerő wuxing 五行, nyolc jósjel bagua 八卦) épülő módszer mögött ez a világkép áll, ezért a kozmológiai háttér ismerete és megértése nélkül a tipológiák módszerszintű alkalmazása nem vezethet el a fent vázolt folyamat végéig/kezdetéig.

Az alászálló mozgás következményei

Az alászálló mozgás jelenlegi létállapotunkra is fényt deríthet: jelenleg az alászálló folyamat végén járunk (hiszen a tízezer létező világában vagyunk), a megfelelés elve szerint ez az alhasi tájék uralmát, aktivitását jelenti:

 • alhas, belek: az (el)emésztés szakasza, azaz fogyasztás, habzsolás, dőzsölés, majd az ürítés szakasza (végbél, húgyutak), illetve
 • a nemi szervek: szexualitás, nemzés, kreativitás, alkotás, külvilágban való teremtés.

Azaz fogyasztás és szexualitás: világunk uralkodó mozgatórugói. A megszilárdulásból és a fény elrejtőzéséből adódóan a fogyasztás, a szexualitás/alkotás/teremtés a benső szellemi világról a külső, anyagi világra tevődik át.

A felszálló mozgás

A felvázolt alkímiai világképben benne foglaltatik az útmutatás a fennálló helyzetből való kijutásra is: a lefelé törekvő irányultságot vissza kell fordítani. Ehhez meg kell találni az anyagban rejtőző tiszta yang szikráját, majd fel kell gerjeszteni és művelni. Ennek gyakorlatát tekintjük át nagy vonalakban a következő részben.

Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát. Minden, a http://www.aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen: valós névvel ellátott, témához kapcsolódó, tárgyilagos, barátságos hangnemben megfogalmazott, tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

A kozmikus taoista alkímiai világkép rávetítése az emberi testre” bejegyzéshez egy hozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.