Cikkek

Kedves Olvasónk innen érheti el a kiadónk gondozásában eddig megjelent cikkeket, tanulmányokat, valamint blogbejegyzéseket a fő témák szerint csoportosítva. A felsorolás az adott témán belül a megjelenés sorrendjét követi, azaz föntről lefelé a legrégebbitől az újabbak felé halad.

Általános, szemléletmódot formáló témák

Kínai időszemlélet, idézet Miklós Pál Tus és ecset című tanulmányából

Az időszemlélet jellemvonásai régen és ma

Mircea Eliade: Profán időtartam és szent idő

Laozi, a pszichoanalitikus terapeuta

A szövegolvasás és -elemzés szerepe a taoizmus tanulmányozásában

Uralkodó hozzáállás vs. javasolt hozzáállás – a taoizmus tanulmányozásában és művelésében

A fejlődés nevében (a nyugati modernizáció hatása egy hagyományos kultúrára)

Csillaghit és csillagfejtés: a csillagok és az idő Egyiptomban

Eszmecsere vs. rögeszmecsere

Mircea Eliade: Az örök visszatérés mítosza

Mindenki másképp csinálja: mindenki másképp kíséreli meg a taoizmus megismerését – kiemelten ajánlott

Egon Erwin Kisch: Kína titkai (részlet) – Gyerekek a textilgyárban

Noam Chomsky a tudományos vizsgálódásról

Kína (történelem, nyelv, kultúra)

Az írás szerepe és jelentősége a kínai kultúrkörben

Általános tudnivalók a kínai nyelvről. Salát Gergely: A régi Kína története, 19–21. oldalkiemelten ajánlott

A Daode jing első két sorának nyelvtani elemzése

A kínai nevek fajtái

Isabelle Robinet: Taoista meditáció (részlet a szent könyvek taoizmusban betöltött szerepéről)

Li Manshan: Egy népi taoista pap bemutatása

Taoizmus (alapok, alapfogalmak)

A ‘taoizmus’ meghatározása: „az Út átadási vonala(i)”kiemelten ajánlott

A taoizmus történetének (nagyon) vázlatos áttekintése és hiedelmek a taoizmus kialakulásáról

A ‘természetesség’ a taoizmusban

Louis Komjathy: Taoista meditáció: Elmélet, módszer, alkalmazásnagyon kiemelten ajánlott

Mi nem a taoizmus (negatív meghatározás)

Mi a taoizmus (pozitív meghatározás)

A taoizmus és más eszmerendszerek összehasonlítása

A kozmikus taoista világképkiemelten ajánlott

Louis Komjathy: Népszerű tévhitek a taoizmusrólnagyon kiemelten ajánlott

Kínai és taoista alkímia

Az ‘aranyelixír’ (jindan) meghatározásakiemelten ajánlott

Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintése – nagyon kiemelten ajánlott

Ábra a neidan áttekintéséről

A rejtélyes nőiség (xuanpin)kiemelten ajánlott

A rejtélyes nőiség (xuanpin) a qigong gyakorlatában

A rejtélyes nőiség (xuanpin) a qigong gyakorlatában – folytatás

További adalékok a rejtélyes nőiséghez (xuanpin)

A kozmikus taoista alkímiai világkép rávetítése az emberi testre (benső alkímia)

A kozmikus taoista alkímiai világkép gyakorlati alkalmazása (benső alkímia)

Cikksorozat A hármas egység pecsétjéről (Cantong qi)kiemelten ajánlott

Paul Crowe: Fejezetek a valóság felismerésérőlnagyon kiemelten ajánlott

Fabrizio Pregadio: Az idő megjelenítése a Cantong qibennagyon kiemelten ajánlott

Hatházi Ilona: A buddhizmus hatása a quanzhen iskolára az alapító tanításainak tükrében (szakdolgozat)nagyon kiemelten ajánlott

Buddhizmus

A ’tudat’ egyik meghatározása így hangzik: a ‘tudat’ nem főnév, hanem ige – bíráló elemzés

Liptay Lothar: Az Abszolútum odisszeája a buddhizmusban

Miklós Pál: A Zen és a művészet

Egyéb alkímiai tanok

Az ’alkémia’ szó eredetérőlkiemelten ajánlott

Michael Lee Walter: Az alkémia és a gyógyászat szerepe az indo-tibeti tantrábankiemelten ajánlott

Mircea Eliade: Lélek, fény, mag című cikkének alkímiai vonatkozásai

Ayurveda – A létezés művészete című film, benne némi külső alkímia

Magyar nyelv

Álljunk meg egy szóra: b@szni 18+

Latin és görög eredetű szavak magyarítása

A kiadóról és saját házunk tájáról

Kiadónk jövőképe

Hivatkozásgyűjtemény / Linkgyűjtemény

2013. szeptember 20–22.: őszi qigong tábor, képek és edzésterv

2014. február 15.: qigong foglalkozás

Mi, mennyi, miért: az e-könyv