Mircea Eliade „Lélek, fény, mag” című cikkének taoista alkímiai vonatkozásai

Eliade egyik tanulmányát olvasva a taoista alkímia szempontjából is releváns ismeretekre bukkantam:

A látszólagos paradoxon – hogy ti. egy tüzes anyag a vízben tartózkodik – nem jelent nehézséget, ha meggondoljuk, hogy a vizek az élet és a termékenység végtelen lehetőségét jelképezik, és egyben a „halhatatlanság” forrását. Hasonló helyzetet tükröz a védikus kozmológia: Agnit úgy írják le, mint aki a vizekben él; Szómáról viszont, bár égi eredetű, azt állítják, hogy az élet lényege (a par excellence „mag”), és a halhatatlanság forrása. Az emberi és az állati mag következetesen egyszerre „tüzes” és „folyékony”. […]

„Vagyis – összegzi Gnoli – a mag nem egyszerűen egyenértékű a fénnyel; a magfolyadék nem a fényes princípium, a színjátszó ragyogás; hanem az a szubsztancia, amely tartalmazza ezt a princípiumot, és egyben szállítója is.”

Mircea Eliade: „Lélek, fény, mag”, in: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok (Osiris Kiadó, Budapest, 2002), 134. oldal.

Mennyire találó megfogalmazása ez a taoista alkímiai művelés néhány alapelvének és lényegi céljának:

  • a tiszta yang (chunyang 純陽) szikrája a létesülés folyamata során a vele ellentétes természetű sötét anyagban (vízben) rejtőzik el: az Ég utáni állapotban a Változások könyvének (Yijing 易經) kan  trigramjának középső yang vonala szemlélteti;
  • a külső yin (a sötét anyag) magában hordozza a tiszta yang szikráját, a fénymagot;
  • a belső yang (fény) és a külső yin (sötétség) természete (a létezés ezen síkján) nem azonos;
  • a fényszikra biztosítja a mag (víz) életadó képességét, ami így általa képes új életet teremteni (megtermékenyítés, utódnemzés);
  • amennyiben az alkimista halhatatlanságra szeretne szert tenni, úgy a vízben (magban) elrejtett fénymagot kell megtalálnia és ápolnia – mindez kutatást, cselekvést igényel (lásd az elszennyezett ércek tűz általi nemesítésének és megtisztításának külső alkímiai módszerét);
  • mind a születés-halálhoz, mind a halhatatlansághoz ugyanaz az alapanyag jelenti a kulcsot.

A kötetet ajánlom olvasásra, már csak ezen cikk miatt is érdemes beszerezni.

A taoista benső alkímia további alapelveiről lásd például ezt a tanulmányt: Az aranyelixír útja – A taoista alkímia történeti áttekintése

Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát. Minden, a http://www.aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen: valós névvel ellátott, témához kapcsolódó, tárgyilagos, barátságos hangnemben megfogalmazott, tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.