A hármas egység pecsétje: 1. rész – Bevezetés

A műről írt cikksorozat többi része elérhető itt.

Az eredeti jegyzet a Magyar Taoista Egyház/Teljes Valóság Magyar Taoista Egyesület tagjainak tartott előadás alkalmából készült 2012 áprilisában. A jelenlegi jegyzet az eredetinek némileg átdolgozott és javított változata és itt a blogon 2014. 08. 10-én jelent meg. PDF kiterjesztésben letölthető innen.

Minden benső alkímiai írás elődje

A Cantong qi minden idők elixírről írt könyvének elődje.

Szavai ősiek és mélységesek, rejtelmesek és nehezen felfoghatóak.

Jelentésüket senki nem képes kipuhatolni.[1]

Daode jing 道德經 (Az út és erény könyve) és a Zhuangzi 莊子 mellett kevés másik taoista mű rendelkezik hasonlóan nagy szövegmagyarázói hagyománnyal.[2]

A hagyomány szerint Wei Boyangnak 魏伯陽 tulajdonított és az i. sz. 2. században írt Cantong qi 參同契 főként a taoista alkímiára (annak mindkét ágára) fejtette ki hatását:

 • Waidan 外丹 (külső elixír) vagy külső alkímia: „Ásványok és fémek hevítése és finomítása egy edényben, tiszta eszenciáik kivonása érdekében, hogy azokból elixíreket készítsenek. …Az i. e. 2. századtól dokumentált.”
 • Neidan 内丹 (benső elixír) vagy benső alkímia: „Az elixír hozzávalói a világegyetem és az emberi lény összetevői, a folyamat a gyakorlóban játszódik le. …Az i. sz. 8. századtól dokumentált.”

A taoista benső alkímia helye az alkímia és a benső alkímia viszonylatában.

Cantong qi értelmezéséhez különösen a benső alkímia járult hozzá:

 • tanainak és gyakorlatainak eredetét látja benne,
 • elveinek és módszereinek teljes felépítését szemlélteti és tartalmazza.

A műnek létezik egy másik, kevésbé ismert olvasata is a taoista hagyományban:

 • Cantong qi nem csak egy hagyománnyal foglalkozik, hanem hárommal, ezeket fogja össze egy tanná,
 • erre utal a címe és a felépítése,
 • e három tan a kozmológia, a taoizmus és az alkímia.

A mű címe

Teljes alakjában Zhouyi Cantong qi 周易參同契; a mű címe két részből áll:

Zhou változásai

Zhouyi 周易 (Zhou változásai)[3] a későbbi Yijing 易經 (A változások könyve) történeti elődje.[4] A mű tényleges címe elé írva eme klasszikus címét, jelzi, hogy a Yijing kozmológiai rendszere alapvető fontossággal bír a Cantong qiben.

Cantong qi két értelmezése

Cantong qi mint egység

Mindhárom szó az egyesülésre és az egységre vonatkozik, így címének lehetséges fordítása Egyként összekapcsolódni az egységgel:

 • can 參 jelentése: összeolvadás, eggyé válás,
 • tong 同: egység (hasonlóság, egyenlőség, egyetérteni, közös jellemvonás, ugyanolyan),
 • qi 契: összekapcsolódás eggyé (pl. szerződést kötni – lásd a másik jelentésénél).

Az egységről

Az egységből kialakuló sokféleség „nyugati” és „keleti” ábrázolása. Az összehasonlítás célja természetesen nem a „jobb-rosszabb” kategóriák felállítása, hanem az egyedi jellemvonások tudatosítása.

A szemléletmódból adódó lehetséges különbség:

 • A „nyugati” látásmódból következhet, hogy a létesülés egymás után, időben elhúzódva történik, azaz „vagy-vagy” állapot áll fenn (egység vagy sokszínűség). Ebből kialakulhat az eszményi múlt képe, és így a visszatérés egy korábbi időpontra vonatkozik.
 • A „keleti” látásmódban nem feltétlenül van benne ez a fajta „időbeliség”, így kialakulhat az „és” állapot (egység és sokszínűség egyszerre), azaz a visszatérés vagy visszaforgatás nem egy időben korábbi állapotba történik.
 • Megjegyzendő, hogy a „keleti-nyugati” címkézés nem egészen fedi a két szemléletmód közt meghúzódó törésvonalat, hiszen Keleten is dívik az eszményi múlt képzete. Gondoljunk akár Indiában a világkorszakok aranykor, ezüstkor, bronzkor, vaskor szerinti felosztására, vagy Kínában a konfuciánusok azon törekvésére, hogy visszaállítsák az ősi bölcs uralkodók korának összhangját. Talán a történelmi és a mitikus idő megkülönböztetése a helyénvaló, ahogy azt Eliade is teszi.

Az egység és a sokféleség egyidejű megélése: „A megvalósított a dao 道 egy valóságában látja a tízezer létező (wanwu 萬物) sokszínűségét, a tízezer létező sokszínűségében látja a dao egységét.” A halhatatlanság pedig lehet a változó felszín mögötti változatlan tapasztalása, mely nem tud fogyatkozni vagy növekedni. Ezen nem változó minőség a pára (qi 氣; az alkímiai szövegekben rendszerint jelzővel ellátva utalnak rá: eredendő pára yuanqi 元氣), az inga két végpontja (a yang 陽 világosság/fény és a yin 陰 sötétség/árnyék) között folyton ide-oda áramló minőség:

„Bár a szövegek a yinről és a yangról külön megnevezésekkel és különböző létezőkként beszélnek, valójában csak az egyetlen mögöttes, mindent átható és az Úttal egységet képező kozmikus qi aspektusai. Ahelyett, hogy a yin és a yang független hatóerő lenne, pusztán leírja az egy qi helyzetét és energetikai mozgását.”[5]

qi mint a két szélsőség közt ide-oda áramló minőség.

Cantong qi mint hármas egység

A mű címének másik fordítása A hármas egység pecsétje – a pecsét hitelesíti a három tan egységét, és emiatt lehetővé teszi a szöveg birtokosának, hogy felfogja egységüket:

 • can參 a sant三 jelöli: három,
 • tong 同: egység (hasonlóság, egyenlőség, egyetérteni, közös jellemvonás, ugyanolyan),
 • qi 契: pecsét, szimbólum, jel, fogadalom, kötelezettség, szerződés.

A címadó tisztában volt ezzel a kettős jelentéssel, így nem „kell” az értelmezések között választani. A második olvasatot például a mű 84. szakasza támasztja alá:

„A nagyszerű Változások könyvének minőségei és alaptermészete mind mértéküket követi,

tanulmányozással a Sárga Császár és az Idős Mester tanításai könnyedén felfoghatóak,

a tűzzel és a tűzhellyel végzett munka az Igazságon alapszik.

E három út egy [forrásból] származik, és együtt egy ösvényt terem.”[6]

A három út tehát, mely egy forrásból ered és oda is vezet vissza:

 1. A változások könyvének rendszere,
 2. a taoizmus (a Huang-Lao 黃老 hagyomány), a Sárga Császár (Huangdi 黃蒂) és Laozi 老子 neve után,
 3. az alkímia („a tűzzel és a tűzhellyel végzett munka”).

E három tanítást minden szerző és szövegmagyarázó ebben a sorrendben említi. Ennek oka a Cantong qi saját tanainak tükrében:

 1. Yijing: a „kozmológia” nem csupán a világegyetem működésének kifejtése, hanem a világegyetem és a dao kapcsolatának ismertetése, valamint az ember helye a kettő viszonyában. Az ember megtalálva a helyét a világegyetemben egységre jut a daóval. Ezen alapvető nézetre építve a Cantong qi az alábbi kétféle megvalósítást mutatja be.
 1. A taoizmust („Huang-Lao”), melyet a Daode jingben kifejtett „nemcselekvés” útjaként ismertet. Más néven „felsőbbrendű/rangú erény” (shang de 上德).
 1. Az alkímia (ezt ismerteti a Cantong qi), mely a „cselekvés” útja. Más néven „alsóbbrendű/rangú erény” (xia de 下德).

A műben tárgyalt három tan

A hármas egységről

A mű egyik központi eszménye, hogy a két szélsőség ismét egybekel a középpontban. Ezen egybekelés előidézésének alkímiai eszköze a kipárlás, mely során az alkimista a tartalmakból kivont benső minőségeket vezeti a középpontba. Az öt változó állapottal (wuxing 五行) szemléltetve:

„A fém a víz anyja –

az anya fia magzatában rejtőzik.

A víz a fém gyermeke –

a gyermek anyja méhében lakozik.”[7]

Az alkimista útja a sokféleségből az egységbe. Az ötből három, majd egy lesz.

Ami széttöredezett, ismét összeáll a sárga középben:

1. állapot (5 minőség): az öt változó állapot, azaz a zöld sárkány, a vörös főnix, a sárga közép, a fehér tigris és a fekete teknős/kígyó.

2. állapot (3 minőség):

 • a vörös sárkány és a fekete tigris a két kipárolt minőség, mely tartalmazza az „anyát is”, azaz a tűzből (vörös) kipárolt fát (sárkány/zöld) és a vízből (fekete) kipárolt fémet (tigris/fehér),
 • a föld (sárga közép), mely az osztatlan egy jelképe, ahol az ellentétek visszatérnek fölsőbb egységükbe.

3. állapot: (1 minőség): a földben/középpontban egyesített ellentétpárok.[1] Egy Cantong qihez írt előszóból idézi Pregadio 2011: 1

[2] A jegyzetnek a Cantong qire vonatkozó részei Pregadio 2011: 1–5. oldala alapján íródtak.

[3] A Zhou itt az ókori kínai Zhou-dinasztiára (i. e. 1046–256) utal (2012.03.29. http://en.wikipedia.org/wiki/Zhou_Dynasty)

[4] Amit ma Yijingként emlegetünk az a Zhouyi mint központi szöveg (íródott a Nyugati Zhou-korban, kb. i. e. 10-9. sz.), valamint a később született 10 szárny (szövegmagyarázat).

[5] Kohn 2009: 65

[6] Pregadio 2011: 122–123

[7] Pregadio 2011: 79

Felhasznált irodalom

Fabrizio Pregadio: The Seal of the Unitiy of the Three (Golden Elixir Press, 2011).

Livia Kohn: Internal Alchemy (Three Pines Press, 2009).

Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát. Minden, a http://www.aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen: valós névvel ellátott, témához kapcsolódó, tárgyilagos, barátságos hangnemben megfogalmazott, tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

A hármas egység pecsétje: 1. rész – Bevezetés” bejegyzéshez egy hozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.