A Daode jing 道德經 kezdősorainak nyelvtani elemzése

道可道,非常道。名可名,非常名。

dào kě dào, fēi cháng dào。 míng kě míng, fēi cháng míng。

A kalligráfia ezzel az eszközzel készült: Chinese Calligraphy Editor

A szakasz nyelvtani elemei:

可 

„Only transitive verbs may follow kě 可 ‘is possible’ directly, in which case they must be understood as passive; that is, the subject of kě is the object (or patient) of the verb – rén kě shā 人可殺 ‘the man is possible to kill’ = ‘the man may be killed.'” Pulleyblank 1995: 23

Magyarul:

„A  可 »lehetséges« után közvetlenül csak tárgyas ige állhat, mely esetben az ige passzívként értendő. A kě alanya tehát az ige tárgya (vagy páciense) – rén kě shā 人可殺 »az embert lehetséges megölni« = »az embert meg lehet ölni«.”

Azaz: a  előtt áll az alany, mely egyben a  utáni ige tárgya is.

非 fēi

„X” nem azonos „Y”-nal.  Pulleyblank 1995: 16; Kósa 2004: 57

Tehát:

[道可道] fēi 非 nem azonos [常道]。
[名可名] fēi 非 nem azonos [常名]。

Ezek alapján az első két mondat szófajai a következők:

fnsegédigetárgyas ige, 非tagadószómnfn

fnsegédigetárgyas ige, 非tagadószómnfn

A nyelvtani segédszavakon kívül az első két sorban előforduló szavak jelentései:

道 dào

 • főnév:
  • út, kocsiút
  • törvény (mint követendő út)
  • módszer (a dolgok végzésének megfelelő módja, a dolgok alakulása, folyása)
  • mivel azonban a taoizmusban kimondottan a nemlétezést (wu 無) és a létezést (you 有) megelőző, megnevezhetetlen lét eszméjét jelöli, eltérünk a fordítói gyakorlattól és létnek fordítjuk (lásd még korábbi bejegyzésünket a taoizmus pozitív meghatározásáról)
 • tárgyas ige: mondani valamit

常 cháng

 • főnév: állandóság, örökkévalóság
 • melléknév: állandó, örök, örökkévaló
 • határozószó: gyakran, folyton, állandóan

名 míng

 • főnév: név, keresztnév
 • melléknév: neves, híres
 • ige: nevezni, megnevezni, néven nevezni valamit/valakit

A szakasz magyar fordítása, megtartva a forrásnyelv nyelvtani szerkezetét:

A lét, amit ki lehet mondani, nem azonos az állandó léttel.
A név, amit meg lehet nevezni, nem azonos az állandó névvel.

Gördülékenyebben fogalmazva, eltérve a forrásnyelv nyelvtani szerkezetétől:

A kimondható lét nem az állandó lét.
A megnevezhető név nem az állandó név.

Felhasznált irodalom

Edwin G. Pulleyblank: Outline of Classical Chinese Grammar (UBC Press, Vancouver, 1995).

Kósa Gábor: Klasszikus kínai nyelv I. (a Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, Budapest, 2004).

Klasszikus kínai-angol szótár: http://tls.uni-hd.de/main/basic_ch_lexentry.lasso

Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát. Minden, a http://www.aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen: valós névvel ellátott, témához kapcsolódó, tárgyilagos, barátságos hangnemben megfogalmazott, tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

A Daode jing 道德經 kezdősorainak nyelvtani elemzése” bejegyzéshez egy hozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.