A ‘természetesség’ a taoizmusban

Mivel a taoizmus kapcsán sokszor használják a ’természetes(ség)’ szót, nézzük meg, hogy mit is takar az eredeti kínai kifejezés (félkövér kiemelések és aláhúzások tőlem):

ziran 自然: „maga olyanság”, „spontaneitás” („természetesség”)

A fogalompár első terminusa (zi), melynek jelentése „maga”, „saját”, eredeti írásjegyét tekintve grafikailag megegyezik a bi („orr”) ideogrammal, amely egy orr jól kivehető rajza, kiemelten jelezve eredetileg antropomorf értelmét. A másik terminus (ran), amely a Shijingben „olyan”, „hasonló” jelentésben fordul elő, a Lunyuben „jóváhagy”, „megerősít” értelemben szerepel.

A taoizmussal kapcsolatban Nyugaton gyakran említett természetközelség a Daodejingben csak metaforákban van jelen. Ugyanakkor a „spontaneitás”-ként, „természetesség”-ként fordított ziran alapfogalma mind a Daodejingnek és a Zhuangzinek is: ez nem más, mint Dao magától történő, magasabb erő hiányában mástól nem befolyásolt működése, ami megjelenhet a ‘természet’ spontán változásában vagy az ideális uralkodó, illetve bölcs nem-cselekvő viselkedésében.

Zhuangziben gyakran használt „spontaneitás” (ziran) az ember hajlamainak spontán követését jelöli, amelyet még nem homályosított el a kultúra és a civilizáció. A Zhuangzi által teljes mértékben másodlagosnak tartott, nevelés és tanulás révén elsajátított, a normákra és a rítusokra vonatkozó kulturális tudáshalmaz elvetése, eltávolítása, vagy el-nem-sajátítása a kulcs ahhoz, hogy az ember képes legyen visszatérni eredendő égi természetéhez, a benne meglévő egyszerűséghez (pués spontán módon adott (ziran) szellemiségéhez.

Az egyes emberhez kötött tervek és cselekedetek helyett a Liezi a spontaneitás (ziran) elvét javasolja, melyet követve az ember képes lemondani saját akaratáról és a Daonak engedi át az irányítást. Amennyiben képes megszabadulni saját határaitól, képes lesz minden létezővel egységben és összhangban cselekedni. Ennek szimbóluma a Zhuangziben (XIX.9) is megörökített, a széllel együtt repülő Liezi mester.

Várnai András–Kósa Gábor (szerk.) 2012. Bölcselők az ókori Kínában (Budapest, Balassi Kiadó, megjelenés előtt), Fogalomtár, ziran 自然 szócikk.

Részben a fenti szócikkre, részben egy korábbi bejegyzésünkre (8. fejezet: A benső elixír és az ember), illetve saját meglátásainkra hagyatkozva vegyük sorra a taoista értelemben vett természetesség összetevőit:

  1. Előfeltevés: van egy önmagától való eredeti vagy alapállapot (lét, dao 道), ami minden (létezés) forrásául szolgál.
  2. Ez az alaplét jelenik meg a megnyilvánult létezésben.
  3. Kozmikus szinten ez a megnyilvánulás torzítatlan formában jelenik meg két folyamategyüttesben:
    1. a mindenség kialakulásában (kozmogónia), és
    2. a mindenséget fenntartó törvényszerűségekben (kozmológia).
  4. Az az ember cselekszik természetesen, aki képes ennek az alaplétnek engedelmeskedve (azaz azt nem eltorzítva) cselekedni.
  5. A természetes cselekvésre szolgálhatnak mintaként a természet törvényszerűségei, mert azokban az alaplét torzítatlanul jelenik meg. (Ez már tovább vezet minket a természet törvényszerűségeivel való együtthaladás vagy szembemenés kérdéséhez, ami egy későbbi bejegyzés témája lesz.)

Összefoglalva

A mi olvasatunkban a természetesség tehát az önmagától való lét torzítatlan megnyilvánulása a belőle megszületett létezés síkjában, és nem egy ösztönös, ellenőrizetlen, megfontolás nélküli, alsóbbrendű késztetések által kiváltott önkényes cselekvés(sorozat).

Épp ellenkezőleg, a természetesség forrása a létezést meghaladó (de abban benne is rejlő) lét. Ha tehát vizuálisan szeretnénk szemléltetni, akkor a taoista természetesség forrása a felső és nem az alsó létsík.

A természetesség nem egyenlő továbbá a megszokott, általánosan elfogadott, többség által „normálisnak” tartott cselekvéssel, véleménnyel, értékrenddel stb. sem. Sőt, ha azt tekintjük, hogy a többség értékrendjét és cselekvését eltorzítják a külvilág mesterkélt ingerei, akkor a leginkább elterjedt és szokványos, amit a többség vall és tesz, éppen természetellenes értékrendet és viselkedést mutat.

Kiegészítés (2014. 11. 10.): ziran mint ‘önmagával azonos, önazonos’.

Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát. Minden, a http://www.aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen: valós névvel ellátott, témához kapcsolódó, tárgyilagos, barátságos hangnemben megfogalmazott, tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

A ‘természetesség’ a taoizmusban” bejegyzéshez egy hozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.