További adalékok a rejtélyes nőiséghez

A rejtélyes nőiséget taglaló korábbi blogbejegyzések:

Az alábbi kiegészítések megadják a rejtélyes nőiség (xuanpin 玄牝) több lehetséges pszichofizikai, bioenergetikai[1] megfelelését. A rejtélyes nőiséget olyan szimbólumként értem, amelyet a yin és a yang általános egységeként alkalmaz az Egység (Wei Boyang 魏伯陽: A hármas egység pecsétje, Cantong qi 參同契), ezért tulajdonképp bárhol megjelenhet, ahol megjelenik az egység. A yinyang egységének újra létrehozása az alkímia végcélja. A rejtélyes nőiség megtalálása, s a nyílásán/kapuján történő áthaladás sokféleképp megtörténhet. A szimbólum analógiáinak alább következő fölsorolásai a gyakorlót a konkrét gyakorlatok és az alkímiai folyamat végrehajtása során segíthetik.

A rejtélyes nőiség fogalma a Daode jing 6. szakaszában jelenik meg először, s erre hivatkozik az Egység is a tanítás összefoglalásakor.[2] A fogalom a benső energiákkal történő feltöltekezés (buqi) kapcsán kerül elő, amely nem más, mint az öt ízzel való táplálkozás, azaz az öt elem alkémiai jelentésének alkalmazása. Az „ízekkel” való táplálkozás mintha utalás lenne az indiai alkémiára (rasayana, ahol a rasa „ízt” jelent), illetve arra, hogy minden durva anyagi dologból ki kell vonni annak „ízét”, azaz lényegi energiáját.

Ez lehet az alapja a magvaktól való tartózkodás (bigu) technikájának, ahol nem konkrét anyagi ételeket, hanem a létezők qijét veszi magához a gyakorló. A qivel való táplálkozás előfeltételezi az analógia-tan ismeretét, mert a hasonló energiák táplálják és fejlesztik egymást. Ebből kiindulva is magyarázható a rejtélyes nőiségnek az a Laozi által adott meghatározása, hogy az „Ég és Föld alapja/gyökere”.

Az analógia-tan alapján lehet oda-vissza mozogni a hierarchikus szinteken, vagyis a létezők benső, energetikai hasonlósága, illetve különbözősége magyarázza meg, hogy egy dolog a létezés rendjében melyik idea-vonalhoz tartozik, s hogyan, melyik analógián keresztül lehet hatni az idea-vonalon az egyik szintről a másikra, hol van átkapcsolás a többi idea leszármazási vonalra.

A rejtélyes nőiség három másik értelmezését kapjuk a 35. fejezetben (272. o. sk.). A vers, melyhez a kommentár szól, így hangzik: „Belül pihentesd a gyermeket…, majd föl, ki és mindenfelé anélkül, hogy elkóborolnál a kaputól.” A kommentár a rejtélyes nőiség két jelentését társítja ezekhez a sorokhoz.

1.

A „belül pihenő gyermek” a kanban ☵ rejlő yang vonal, azaz a nőiségen belül rejtőző férfiúi, ahogy a yinyang megnyilvánuló egységét kifejtettem föntebb a rejtélyes nőiség kapcsán (rejtélyes = tiszta yang, nőiség = yin). Ez a játékos, erőteljes életerő a vesében „pihen”, amennyiben nem alakítottuk át.

Az átalakítás hatására fölemelkedik az agyba, illetve a középső dantianbe, míg az alhasban, azaz az alsó dantianben a yin tűz található, amely a liből ☲ alászálló yin vonal. A kommentár az alkémiai cél szempontjából tévesen az alhasba helyezi a valódi ólmot. Tudatos, alkémiai átalakítás nélkül a teremtő Atya yang vonala az alhasba süllyed, s részt vesz a tápanyag testhez hasonításában, illetve a nemi nedvek létrehozásában.

2.

A másik értelmezés szerint a rejtélyes nőiség, mint „Ég és Föld kapuja” az élet kapuja, azaz a mingmen nevezetű pont a második lumbális (ágyéki) csigolyánál. A kan yang vonalát ezen a kapun keresztül helyezhetjük rá a vízikerékre. Mivel ez a yang vonal az eredendő egységnek az ember teremtés utáni, alászállott és alábukott létmódjában is föllelhető példánya, ezért az „Egy keringetésének” is nevezik ezt a módszert. Az élet kapuja a testben (Föld, kun ☷) található Ég (qian ☰), az innen kiáradó eredeti yang energia olyan, mint a rejtélyes nőiség, amely megnyilvánítja a tiszta yang teremtő erejét.

3.

A belül pihenő gyermeket Yuyan a méhben rejlő gyermekhez hasonlítja. Az anyaméh a kunnak felel meg ebben az analógiában, amely táplálja a gyermeket, azaz a tiszta yangot. Ez is a kan képzetére megy vissza, mert a két yin vonal közötti yang vonal valójában azt a kunt, Földet jeleníti meg, amely az Ég atya megtermékenyítő magvától terhes. Vagyis a yin és a yang egységének gondolatához jutunk vissza itt is.

A rejtélyes nőiség kapuja az eredendő qi létezésbe történő beáramlásának, majd visszavonulásának nyílása, tehát amin keresztül a teremtés létrejön és visszavonul a nemlétbe. Bertschinger itt „lélegzetnek” (breath) fordítja a qit, de nem látom sok értelmét annak, hogy ehhez az élettani folyamathoz kössük a teremtő qi ki-be áramlását. Természetesen a lélegzés technikai és meditatív alkalmazása során igyekszünk minél finomabb qit magunkba szívni, de ennél a megközelítésnél mit is jelentene a rejtélyes nőiség kapuja? A szájat, a tüdőt, a mingment?

Yuyan úgy kapcsolja össze a „lélegzetet” – amennyiben elfogadjuk Bertschinger fordítását – és a rejtélyes nőiséget, hogy a belégzés a yin, a kilégzés a yang fázis, azaz lélegzés közben a yin és a yang energia egységéről van szó, tehát maga a lélegzés folyamata jelenti a rejtélyes nőiséget, mint a yinyang megnyilvánuló egységét. De nem ad tájékoztatást a kommentátor arra nézvést, hogy a légzésből, bármennyire is a tiszta qit von be és fúj ki valaki, hogyan jönne létre a szent gyermek, azaz az elixír – jómagam is elégtelennek látom a lélegzés egyedül kitüntetett szerepét a gyakorlásban.

Lehet egy olyan megoldása a problémának, hogy arra a légzéstípusra gondol Yuyan, mikor a shent beburkolja a gyakorló a tiszta qibe, s ezt keringeti a vízikeréken, s ekkor a szellemet mint transzcendenst (a tiszta yangot) tartalmazza a formával rendelkező anyagi, a légzés (amelyet ebben a párba állításban a yinnek feleltethetünk meg).

A rejtélyes nőiségnek szexuális megfeleltetése is van. Ez a nyílás a hüvelyt is jelentheti, melybe a hímvessző behatol és amelyből visszavonod kardod. A szexuális alkímia sokféle fajtája és alkalmazása a gyakorlás egyik fontos és kiemelt területe.

Jegyzetek


[1] Szó szerint értendő: biológiai energia, ami az élőlény testében energetikailag lejátszódik.

[2] Richard Bertschinger: The Secret of Everlasting Life (Element Books Ltd., Shaftesbury, Dorset, 1994),  34. fejezet, 260. o.

Írta: dr. Drimál István

Szerkesztette: Horváth Gábor

Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát. Minden, a http://www.aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen: valós névvel ellátott, témához kapcsolódó, tárgyilagos, barátságos hangnemben megfogalmazott, tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.