Olvasmányok, letölthető cikkek és tanulmányokSajnos a linkek egy "honlapfejlesztés" miatt megváltoztak, a javításig a keresőmezőbe írva a címet lehet elérni az itt belinkelt cikkeket.

Kedves Olvasónk innen érheti el a kiadónk gondozásában eddig megjelent cikkeket, tanulmányokat, valamint blogbejegyzéseket a fő témák szerint csoportosítva. A felsorolás a megjelenés sorrendjét követi, azaz föntről lefelé a legrégebbitől az újabbak felé halad.

Általános, szemléletmódot formáló témák

Kínai időszemlélet, idézet Miklós Pál Tus és ecset című tanulmányából

Az időszemlélet jellemvonásai régen és ma

Mircea Eliade: Profán időtartam és szent idő

Laozi, a pszichoanalitikus terapeuta

A szövegolvasás és -elemzés szerepe a taoizmus tanulmányozásában

Uralkodó hozzáállás vs. javasolt hozzáállás – a taoizmus tanulmányozásában és művelésében

A fejlődés nevében (a nyugati modernizáció hatása egy hagyományos kultúrára)

Csillaghit és csillagfejtés: a csillagok és az idő Egyiptomban

Eszmecsere vs. rögeszmecsere

Mircea Eliade: Az örök visszatérés mítosza

Mindenki másképp csinálja: mindenki másképp kíséreli meg a taoizmus megismerésétkiemelten ajánlott

Egon Erwin Kisch: Kína titkai (részlet) - Gyerekek a textilgyárban

Noam Chomsky a tudományos vizsgálódásról

Könyvajánló - Liptay Lothar: Az Abszolútum odisszeája a buddhizmusban (Kalligram, Pozsony, 2005)

Kína (történelem, nyelv, kultúra)

Előadássorozat a kínai építészetről: 1. blokk, 2. blokk, 3. blokk

Az írás szerepe és jelentősége a kínai kultúrkörben

Általános tudnivalók a kínai nyelvről. Salát Gergely: A régi Kína története, 19–21. oldalkiemelten ajánlott

A Daode jing első két sorának nyelvtani elemzése

A kínai nevek fajtái

Isabelle Robinet: Taoista meditáció (részlet a szent könyvek taoizmusban betöltött szerepéről)

Li Manshan: Egy népi taoista pap bemutatása

Taoizmus (alapok, alapfogalmak)

A 'taoizmus' meghatározása (daojia 道家): „az Út átadási vonala(i)”kiemelten ajánlott

A taoizmus történetének (nagyon) vázlatos áttekintése és hiedelmek a taoizmus kialakulásáról

Természetesség (ziran 自然)

Louis Komjathy 康思奇, PhD: Daoist Meditation: Theory, Method, Application (Taoista meditáció: Elmélet, módszer, alkalmazás)

Mi nem a taoizmus (negatív meghatározás)

Mi a taoizmus (pozitív meghatározás)

A taoizmus és más eszmerendszerek összehasonlítása

A kozmikus taoista világképkiemelten ajánlott

Népszerű tévhitek a taoizmusrólnagyon kiemelten ajánlott

A ’tudat’ egyik meghatározása így hangzik: a 'tudat' nem főnév, hanem ige - bíráló elemzés

Buddhizmus 

Könyvajánló - Miklós Pál: A Zen és a művészet (Magvető Kiadó, Budapest, 1978)

Kínai és taoista alkímia

Az aranyelixír (jindan 金丹) meghatározásakiemelten ajánlott

Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintésenagyon kiemelten ajánlott

Ábra a neidan 內丹 áttekintéséről

A rejtélyes nőiség (xuanpin 玄牝)kiemelten ajánlott

A rejtélyes nőiség (xuanpin 玄牝) a qigong 氣功 gyakorlatában

A rejtélyes nőiség (xuanpin 玄牝) a qigong 氣功 gyakorlatában – folytatás

További adalékok a rejtélyes nőiséghez (xuanpin 玄牝)

A kozmikus taoista alkímiai világkép rávetítése az emberi testre (benső alkímia)

A kozmikus taoista alkímiai világkép gyakorlati alkalmazása (benső alkímia)

Stephen Jackowicz: Elnyelés, emésztés, újraemésztés – részlet

A hármas egység pecsétje (Cantong qi) 1. rész: Bevezetés

A hármas egység pecsétje (Cantong qi) 2. rész: A szerző(k)

A hármas egység pecsétje (Cantong qi) 3. rész: Az időszemlélet

A hármas egység pecsétje (Cantong qi) 4. rész: Az időszemlélet – folytatás

A hármas egység pecsétje (Cantong qi) 5. rész: A mű felépítése

A hármas egység pecsétje (Cantong qi) 6. (befejező) rész: A mű első verse

Paul Crowe: Fejezetek a valóság felismerésérőlnagyon kiemelten ajánlott

Fabrizio Pregadio: Az idő megjelenítése a Cantong qiben nagyon kiemelten ajánlott

Hatházi Ilona: A buddhizmus hatása a quanzhen iskolára az alapító tanításainak tükrében (szakdolgozat) – nagyon kiemelten ajánlott

Egyéb alkímiai tanok

Az ’alkémia’ szó eredetérőlkiemelten ajánlott

Michael Lee Walter: Az alkémia és a gyógyászat szerepe az indo-tibeti tantrábankiemelten ajánlott

Mircea Eliade: Lélek, fény, mag című cikkének alkímiai vonatkozásai

Ayurveda A létezés művészete című film, benne némi külső alkímia

Magyar nyelv

Álljunk meg egy szóra: b@szni 18+

Latin és görög eredetű szavak magyarítása

A ’tudat’ egyik meghatározása így hangzik: a 'tudat' nem főnév, hanem ige - bíráló elemzés

A kiadóról és saját házunk tájáról

Kiadónk jövőképe

2013. szeptember 20–22.: őszi qigong tábor, képek és edzésterv

Mi, mennyi, miért: az e-könyv