A kozmikus alkímiai világkép és az emberi testIII. rész, 2. szakasz:
A kozmikus taoista alkímiai világkép rávetítése az emberi testre

Előző cikkünkben áttekintettük a kozmikus taoista világképet, most pedig ezt a világképet rávetítjük az emberi testre, eljutva ezzel a taoista benső alkímiához. Cikksorozatunk tartalomjegyzékét és további részeit megtalálja itt.

1. ábra. A kozmikus taoista világkép és az emberi test megfeleltetése.
A kép forrása
megtalálható itt.

A lefelé irányuló nyíl a tiszta yang (chunyang 純陽) útját jelöli, melyet alászálló mozgás, megszilárdulás, elsötétülés és a fény elrejtőzése jellemez. A fölfelé mutató nyíl a megfordítást jelöli, mely a módszerként szolgáló szemléletmódot írja le (ahogy előző cikkünkben is felhívtuk rá a figyelmet, a számok nem mennyiségeket, hanem minőségeket jelölnek, ezért ne tessék fennakadni azon, hogy a daót nullával jelöljük):

A lét (dao )

 • A mindenségben a tiszta yang (chunyang 純陽) avagy a megnevezhetetlen.
 • Az emberi testre vetítve a fej fölötti „másik ember” a megnevezhetetlen dao (a lét) jelképes ábrázolása (és nyilván nem a fej fölötti tényleges üres tér). Ez a „lény” visz túl a létezésen, az alkimista „vele” azonosítja földi létezését és így válik halhatatlanná.

Az egy

 • A mindenségben a dao ereje (de 德), melyet állandó fény jellemez.
 • Az emberi testre vetítve a fej (vagy pontosabban a homlok közepe) a fölső elixírmező (shang dantian 上丹田) területe és a szellem (shen 神) lakhelye, egyben az értelem vagy az isteni fény (shenming 神明) helye is.

A kettő

 • A mindenségben a valódi yang (zhenyang 真陽) és a valódi yin (zhenyin 真陰).
 • Az emberi testre vetítve a mellkas közepe, a középső elixírmező (zhong dantian 中丹田) területe és a pára (qi 氣) lakhelye.

A három

 • A mindenségben yang 陽 a yinben 陰, a sötét anyag benne a fényszikrával (és ennek fordítottja).
 • Az emberi testre vetítve az alhas (a köldök és a nemi szervek közötti rész) és az alsó elixírmező (xia dantian 下丹田) területe és a lényeg (jing 精) lakhelye.

A tízezer létező (wanwu 萬物)

 • A mindenségben a jelenségek és létezők világa.
 • Az emberi testre vetítve a nemi szervek és a testi létesülés területe.

Az alászálló mozgás jellemzője

A tiszta yang megjelenése során nem esik át sem mennyiségi, sem minőségi változáson, hiszen meghaladja ezeket a kategóriákat. Miben térnek el akkor az egyes szintek? Abban, hogy az adott szinten a tiszta yangot milyen viszonyrendszerben találjuk meg (2. ábra):

 • a három szintjén: elrejtőzve a yinben,
 • a kettő szintjén: a valódi yinnel párban,
 • az egy szintjén: önmagában, már ellentétpár nélkül,
 • a lét szintjén: megnevezhetetlenül.

2. ábra. Az alászálló, megszilárduló és elrejtőző fény útja, amit a folytonos vonal jelképez.

Következtetések

A megfordítás elsősorban nem a gyakorlati megfordítást jelenti (lásd a jing kiáramlásának visszafordítását), hanem legelsősorban szemléletmódunk és világképünk megváltoztatását, megfordítását. Ezt pedig a bölcselet (filozófia), az elmélkedés és az eszmecsere segítségével érhetjük el. A szemléletmód szolgáltatja ezért a módszert, és a tényleges gyakorlatok annak csak a következményei.

Minden kínai tipológiára (pl. öt hajtóerő wuxing 五行, nyolc jósjel bagua 八卦) épülő módszer mögött ez a világkép áll, ezért a kozmológiai háttér ismerete és megértése nélkül a tipológiák módszerszintű alkalmazása nem vezethet el a fent vázolt folyamat végéig/kezdetéig.

Az alászálló mozgás következményei

Az alászálló mozgás jelenlegi létállapotunkra is fényt deríthet: jelenleg az alászálló folyamat végén járunk (hiszen a tízezer létező világában vagyunk), a megfelelés elve szerint ez az alhasi tájék uralmát, aktivitását jelenti:

 • alhas, belek: az (el)emésztés szakasza, azaz fogyasztás, habzsolás, dőzsölés, majd az ürítés szakasza (végbél, húgyutak), illetve
 • a nemi szervek: szexualitás, nemzés, kreativitás, alkotás, külvilágban való teremtés.

Azaz fogyasztás és szexualitás: világunk uralkodó mozgatórugói. A megszilárdulásból és a fény elrejtőzéséből adódóan a fogyasztás, a szexualitás/alkotás/teremtés a benső szellemi világról a külső, anyagi világra tevődik át.

A felszálló mozgás

A felvázolt alkímiai világképben benne foglaltatik az útmutatás a fennálló helyzetből való kijutásra is: a lefelé törekvő irányultságot vissza kell fordítani. Ehhez meg kell találni az anyagban rejtőző tiszta yang szikráját, majd fel kell gerjeszteni és művelni. Ennek gyakorlatát tekintjük át nagy vonalakban a következő részben.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/kozmikus-alkimiai-vilagkep-es-az-ember... (2014. 05. 05.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltett helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.