Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja - 3. fejezet: Taoista meditáció és a neidan eredeteSzerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 31.

3. fejezet: Taoista meditáció és a neidan eredete

A történeti sorrendiséget követve most teszünk egy kitérőt, és röviden áttekintjük a benső istenekkel végzett meditáción alapuló korai taoista hagyományokat. Bár e hagyományok tanai és gyakorlatai rendkívül különböznek az imént említettektől, ugyanazon a tájegységen és ugyanakkor fejlődtek ki, mint a taiqing 太清 alkímia.

A szó szoros értelmében nem képeznek alkímiai irányzatot, mégis nélkülözhetetlenek a neidan 內丹 eredetének megértéséhez, mind tantételbeli, mind történeti nézőpontból. (Ez a fejezet csak a meditáció és a neidan közti fő párhuzamokra szorítkozik, a korai taoista meditáció átfogó bemutatásáról lásd: Robinet 1993.)

A benső istenek és táplálásuk

A korai taoista meditációs gyakorlatokat dokumentáló két fő szöveg a Laozi zhongjing 老子中經 (Laozi központi könyve) és a Huangting jing 黃庭經 (A sárga udvar könyve). Eredetük tisztázatlan, a 3. századra Jiangnanban egyes taoista átadási vonalak azonban már mindkettőt áthagyományozták.

Mindkét szöveg úgy írja le az emberi lényt, mint aki istenek valóságos panteonjának ad otthont. Közöttük a legfontosabbak az alaktalan daót jelenítik meg, vagy olyan kozmológiai alapelveket, mint a yin és a yang vagy az öt hajtóerő. Mi több, a benső istenek többféle szerepet töltenek be: lehetővé teszik az emberi lény számára, hogy kapcsolatot létesítsen a mennyei panteon velük párhuzamban álló isteneivel, ezenkívül az emberi test igazgatóiként szolgálnak, és működésének egyensúlyát felügyelik.

A legbenső istenség a Vörös Gyermek (Chizi 赤子), akire utalnak Gyermekcinóberként (Zidan 子丹) is. A gyomorban – a test számos központja közül az egyikben – lakozik, és a Legfelső Hatalmas Egyetlenhez (Shangshang Taiyi 上上太一, a legfőbb isten) hasonlóan ő is a dao lélegzetének megnyilvánulása.

A Vörös Gyermekről azt mondják, hogy az ember saját „valódi énjét” (zhenwu 真吾) jelképezi. Ebben a szerepében a „magzat” és az „újszülött” előfutára, melyet évszázadokkal később majd a neidan beavatottak gyakorlataikkal létrehoznak és táplálnak.

A Vörös Gyermek

…Pontosan a gyomor járataiban lakozik, a hatalmas magtárban. Pontosan dél felé nézve ül egy jáde- és gyöngykanapén, és sárga felhőkből álló virágos ponyva takarja el. Ötféle színárnyalatú gyöngyökkel kirakott öltözetet visel. Anyja fölötte, a jobbján időzik, átöleli és táplálja, apja fölötte, a balján tartózkodik, tanítja és védelmezi. …

Gondoljunk ezért állandóan a gyomor palotájában, a hatalmas magtárban lakozó valódi ember Gyermekcinóberére (Zidan). Egyenesen dél felé nézve ül, sárga lényegből és vörös lélegzetből táplálkozik, a nektár forrását (azaz a nyálat) issza és nyeli. A Gyermekcinóber, az eredendő yang, kilenctizednyi hüvelyk magas, de képzeljük úgy, hogy testünkkel azonos méretű.

Laozi zhongjing 老子中經 (Laozi központi könyve), 12. szakasz.

Hogy a Vörös Gyermek és a többi isten a lakhelyén maradjon – távozásuk halált okozna –, táplálni kell őket és lakhelyüket. A beavatottat különösen arra tanítják meg, hogy idézze fel és keringesse testében a Holddal (yin 陰) társított „sárga lényeget” (huangjing 黃精) és a Nappal (yang 陽) társított „vörös lélegzetet” (chiqi 赤氣), majd juttassa az isteneknek.

Egyértelmű párhuzamok vannak e lényegi összetevők és lélegzetek, valamint azon yin és yang eszenciák és párák között, amelyekkel a neidan beavatott megtermékenyíti és táplálja benső „magzatát”.

Az istenek további táplálékforrásai a gyakorló saját nyálnedvei. Ezek a nedvek szolgálnak az istenek lakhelyét jelentő belső szervek „öntözésére” (guan). A nyálnedvek jelölésére használt kifejezések egyértelmű alkímiai mellékjelentésekkel bírnak. Közéjük tartozik a jádefolyadék (yuye 玉液), az aranynektár (jinli) és még az aranyfolyadék (jinye 金液, az egyik taiqing elixír neve) is.

Sárga lényeg és vörös lélegzet

Állandóan gondoljunk arra, hogy a mellbimbók alatt a Nap és a Hold helyezkedik el. A Napban és a Holdban rejlik a sárga lényeg és a vörös lélegzet, melyek belépnek a karmazsinvörös palotába (azaz a szívbe). Majd ismét belépnek a sárga udvarba (a lépbe) és a bíbor kamrába (az epehólyagba).

A sárga lényeg és a vörös lélegzet teljesen megtölti a hatalmas magtárat (a gyomrot). A Vörös Gyermek a gyomor járataiban lakozik. Pontosan dél felé nézve ül, a sárga lényeget és a vörös lélegzetet issza és eszi, míg jól nem lakik.

Laozi zhongjing 老子中經 (Laozi központi könyve), 11. szakasz.

Végül, a Laozi zhongjing egyik módszere abban áll, hogy a gyakorló testében a szív lélegzetét lefelé, a veséét pedig felfelé vezeti, hogy összekapcsolódhassanak és eggyé válhassanak. Ehhez hasonló gyakorlatot végeznek a neidan beavatottak, amikor a szív tüzét és a vese vizét egyesítik (Despeux 1994: 152–58).

A magzat a shangqing taoizmusban

A waidan 外丹 „bensővé tétele” még egyértelműbb a taoizmus shangqing 上清 (legfelső tisztaság) hagyományában, mely a 4. század második feléből származik.[1] A shangqing a fent összefoglalt hagyományokat örökölte, és kétféleképpen ötvözte azokat. Először magába olvasztott bizonyos waidan gyakorlatokat, viszont kifejezetten a meditáció támogatására használta fel azokat (Bokenkamp 1997: 275–372; Pregadio 2006: 57–59).

Másodszor, és jelen témánk szempontjából ez a fontosabb, a shangqing szentiratok egy halhatatlan test vagy halhatatlan én megteremtésének módszereit tartalmazzák. Ennek létrehozása úgy történik, hogy a beavatott visszatér az önmaga által létrehozott benső magzathoz (Robinet 1993: 139–43).

Egy példa a „csomók kibontása” (jiejie 解結) gyakorlat, melyben a beavatott meditációban újra megtapasztalja magzati kifejlődését. Hónapról hónapra, fogantatásának évfordulójával kezdve, ismét megkapja a „kilenc ég lélegzetét” – melyet kilenc elixírnek (jiudan 九丹) hívnak –, és minden egyes alkalommal az egyik belső szerve arannyá vagy jádévé változik át. Ezután eredendő apja és anyja kibocsátja lélegzetét, melyek lénye középpontjában egyesülnek, és halhatatlan csecsemőt hoznak létre.


[1] A shangqing az egyik hagyomány, amely Jiangnanban bekövetkezett látomásos kinyilatkoztatásokból bontakozott ki a 4. század második felében; módszerei meditáción alapulnak. A másik hagyomány a lingbao 靈寶 (szent kincs), amely leginkább közösségi szertartásokkal foglalkozik. [A ling jelentései: ’mágikus, varázslatos, természetfölötti, isteni, szent’. Itt a szerző szóválasztásához („sacred treasure”) tartottuk magunkat – a ford.]

Meditáció és alkímia

A fent bemutatott példák szemléltetik, hogy bizonyos, a neidanra jellemző alapvető eszmék, képzetek és gyakorlatok már évszázadokkal korábban léteztek, mint dokumentált történetének kezdete. A legfontosabb közülük minden bizonnyal a „valódi én” ábrázolására szolgáló csecsemő képe (3. ábra).

A neidan két elengedhetetlen jellemvonása azonban nincs jelen a shangqing és a korai meditációs gyakorlatokban: a benső elixír eszméje és egy olyan kozmológia használata, amely egyrészről a világmindenség létesülési folyamatát a daóból vezeti le, másrészről pedig arra szolgál, hogy keretet adjon a gyakorlásnak, amely fordított sorrendben újra végighalad ezen a folyamaton.

3. ábra. Folytonosság a taoista meditáció és a benső alkímia között. Balra: Dadong zhenjing 大洞真經 (A hatalmas barlang valódi szentirata), egy shangqing meditációs szöveg, mely eredetileg kb. i. sz. 370-ből származik. Jobbra: Xingming guizhi 性命圭旨 (A természet és az élet együttes művelésének alapelvei), egy neidan szöveg kb. az 1600-as évekből.

 

A cikk hivatkozandó adatai:
Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, 2013).

A fordítás alapjául szolgáló cikk:
Fabrizio Pregadio: The Way of the Golden Elixir: A Historical Overview of Taoist Alchemy (Golden Elixir Press, 2012), 12-16. o.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/?q=content/fabrizio-pregadio-az-aranyelixir-ut... (2013. 08. 20.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltett helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.