hgabor's blogAz aranyelixír útja - 9. fejezet: A benső elixír gyakorlata

Szerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 11. 01.

9. fejezet: A benső elixír gyakorlata

A neidan 內丹 gyakorlás részletes leírása nyugati nyelveken megtalálható a következő művekben: Despeux 1979: 48–82; Robinet 1995: 147–64; Wang Mu 2011. Alább a fő pontok összefoglalása olvasható.

Az összetevők: lényeg, lélegzet és szellem

Mint ahogy a waidan 外丹 a világ legalacsonyabb rendű és legegyszerűbb alkotóelemeit – az élettelen köveket és fémeket – elegyíti elixírjeinek előállításához, lehetővé téve számukra, hogy visszatérjenek az arany tökéletességéhez, úgy a neidan is a világmindenség és az emberi lény alapvető alkotóelemeiből indul ki, melyeket visszaáramoltat eredeti állapotukba.

Az aranyelixír útja - 8. fejezet: A benső elixír és az ember

Szerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 11. 01.

8. fejezet: A benső elixír és az ember

A neidan 內丹 legszembetűnőbb jellegzetességének gyakran az élettani gyakorlatokat tartják, a benső elixír elegyítése azonban az egész emberi lényt magában foglalja, nem csak a szigorú értelemben vett testet. Az egész folyamatot a szív (xin 心), a szellem (shen 神) székhelye és az emberi lény fő jelképes közepe vezeti.

A szív a „valódi szándék” (zhenyi 真意) révén működik. A valódi szándék azon tevékeny képességünk, mely a szellemmel való kapcsolata által lehetővé teszi a yin 陰 és a yang 陽 (a kettő) összekapcsolódását, valamint a benső elixír (a dao 道 egyetlen lélegzete) létrehozását és táplálását.

Szolgálati közlemény: honlapkarbantartás

Gépház üzenet: szombaton (2013. 09. 14.) honlapszerelés

A gépházból kalapácscsattogás, ömlő olvadt fém sercegése mellett felszűrődik egy ráspolyos férfihang:

- Szombaton fogom megdolgozni a honlapot. Nem fogom kímélni, ezért lehet, hogy nem lesz elérhető.
- Vettük Szabi, mindent bele. Vond művelés alá a virtuális anyagot.

Klaudy Kinga: A fordítástudomány magyarországi meghonosítója - kitüntetés és beszélgetés

Munkásságának célja, hogy a látszólag szubjektív fordítói döntések mögött objektív törvényszerűségeket találjon. Klaudy Kinga, az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének alapítója 2013. augusztus 20-án vehette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Idézetek a beszélgetésből:

Az ELTE bölcsészkarán végzett. Hogyan és mikor vált egyértelművé, hogy fordítástudománnyal szeretne foglalkozni? Mi vonzotta e tudományterületben?

Az egyetem elvégzése után, mint ahogy ezt a nyelvszakos bölcsészek gyakran teszik, én is próbálkoztam fordítással, és közben felfigyeltem arra, hogy a nyelvek közötti különbségek milyen nagy hatással vannak a fordítói munkára. Mikor aztán megtudtam, hogy ennek a kérdéskörnek van nemzetközi szakirodalma, azaz, hogy a fordításnak nemcsak gyakorlata, hanem elmélete is van, rájöttem, hogy az elmélet jobban érdekel, mint a gyakorlat.

Az aranyelixír útja - 7. fejezet: Neidan: egyetemes távlatok

Szerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 11. 01.

7. fejezet: A neidan egyetemes távlatai

A benső alkímiát könnyedén lehetne úgy értelmezni, mint a waidan 外丹 „külső” eljárásainak áttevődését benső síkra. Ez a nézet azonban rendkívül beszűkült lenne.

Nem szükséges elmondani, hogy a neidan 內丹 az alkímiai műveletekre (pl. „finomítani”, „vegyíteni”), eszközökre („háromlábú üst”, „tűzhely”), hozzávalókra („ólom”, „higany”, „cinóber”, „ezüst”) vonatkozó alapkifejezések zömét, valamint legfontosabb jellemvonásaként magának az elixírnek az eszméjét a waidanból származtatja.

Az aranyelixír útja - 6. fejezet: A fő neidan irányzatok és mesterek

Szerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 31.

6. fejezet: A fő neidan irányzatok és mesterek

A fennmaradt forrásokban a neidan 內丹 legkorábbi nyomai Tao Zhi 陶埴 műveiben találhatók meg, aki a 8. század második felében élt. A korábbi történeti vagy félig mondai alakokról – úgy mint Su Yuanlang 蘇元郎 (6. század?), Deng Yuzhi 鄧郁之 (kb. 600?) és a buddhista mester Huisi 慧思 (517–577) – szóló beszámolók jóval későbbi forrásokban olvashatók, mint az állítólagosan feljegyzett események.

Mivel Deng Yuzhi és Huisi a Hengshanon 衡山 (Heng-hegy, a mai Hunanban) élt, érdemes megjegyezni, hogy ez a hegy lehetett azon központok egyike, ahol a neidan megszületéséhez vezető hagyományok kialakultak.

Új menüpont: Cikkek

Kedves Olvasóink!

A könnyebb elérhetőség és kereshetőség érdekében "Cikkek" elnevezéssel létrehoztunk egy újabb menüpontot, ahonnan a kiadó gondozásában eddig megjelent és a jövőben megjelenő cikkek és tanulmányok érhetőek el, illetve lesznek elérhetőek. A megtekintéshez kérjük kattintson a felső menüpontban a "Cikkek" feliratra.

Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja - 5. fejezet: Waidan a Cantong qi után

Szerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 31.

5. fejezet: Waidan a Cantong qi után

A külső alkímia datálható szövegeinek többsége a Tang-dinasztia (7–9. század) alatt íródott, melyet a waidan 外丹 „aranykorának” neveznek. Az időszak fő irányzatai a taiqing 太清 hagyomány hanyatlásáról tanúskodnak, amivel párhuzamosan a Cantong qivel 參同契 kapcsolatos tanok és módszerek fontossága növekedett. A Tang-korszak arról is ismert, hogy a waidan az írástudók érdeklődésének homlokterébe került.

Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja - 4. fejezet: A Cantong qi (A hármas egység pecsétje)

Szerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 31.

4. fejezet: A Cantong qi (A hármas egység pecsétje)

Mindkét fent említett jellemvonás alapjául a Cantong qi 參同契, avagy A hármas egység pecsétje, a kínai alkímia történetének fő szövege szolgált (Pregadio 2011). A szinte teljes egészében versben írt mű képektől és szimbólumoktól nyüzsgő, rejtett utalásokkal teli szövege rengeteg szövegmagyarázat és egyéb mű ihletéül szolgáló tan kifejtését rejti. Kb. a 8. század eleje és a 19. század vége között legalább 38 szövegmagyarázata maradt fenn, illetve waidan 外丹 és neidan 內丹 szövegek egész sora hozható vele kapcsolatba, mind a Taoista kánonban, mind máshol (Pregadio 2012).

Pages