taoizmusKapható: Livia Kohn: Taoista gyakorlatok

Livia Kohn, szerk.:

Taoista gyakorlatok:
Hagyományos elméletek, kortárs módszerek

kapható kiadónk legújabb kötete

 

Töltse le és olvassa el ezt a kis ízelítőt:

Livia Kohn, szerk.: Taoista gyakorlatok:
Hagyományos elméletek, kortárs módszerek
 (1-33. oldal, webes minta)

Beszerezhető:

Forrásmű: Livia Kohn, ed.: Daoist Body Cultivation: Traditional Models and Contemporary Practices (Three Pines Press, 2006)

Ismertető

Taoista gyakorlatok elhivatott kutatók és gyakorlók által jegyzett, átfogó kötet, mely a gyógyítás, a légzés, az étkezés, a szexuális gyakorlatok, a qigong és a taiji quan kulcsgyakorlatait öleli fel. Mindegyik fejezet belehelyezi az adott gyakorlatot annak történeti és kulturális közegébe, majd összekapcsolja jelenkori alkalmazásával és eredményeivel. A taoista művelésről, melynek végső célja az ember energetikai átalakítása szellemi és transzcendens lénnyé, időről időre bebizonyosodott, hogy az egészségre is jó hatást gyakorol, és hogy mai világunkban is fontos szerepet tölthet be. Kötetünk mélyebb megértést nyújt a gyakorlatokról, belehelyezi azokat kulturális és történeti összefüggéseikbe, áthidalva így a szakadékot a gyógyítás és a vallás között. Reméljük, megteremtjük ezzel a lehetőséget mind a kutatók, mind a gyakorlók számára, hogy átfogóbb megértésre tegyenek szert és méltányolják ezeket a gyakorlatokat.

A taoista meditáció: elmélet, módszer, alkalmazás

Louis Komjathy 康思奇, PhD

A taoista meditáció:
elmélet, módszer, alkalmazás

Jelen tanulmány a Brown Egyetemen (Providence, Rhode Island, USA), a kontemplatív kutatócsoport által 2011-ben szervezett angol nyelvű előadás átiratának magyar fordítása. Az angol nyelvű átiratot az Aranyelixír Kiadó készítette és szerkesztette, majd Louis Komjathy lektorálást és kiegészítést követően 2014 szeptemberében hagyta jóvá (az angol nyelvű átirat letölthető innen). A magyar változatot 2016-ban Balázs Judit fordította és Horváth Gábor lektorálta, valamint szerkesztette.

Amennyiben a magyar fordítást fel szeretné használni, így hivatkozzon rá:

Louis Komjathy 康思奇, PhD: A taoista meditáció: elmélet, módszer, alkalmazás (Aranyelixír Kiadó, 2016, Budapest), xx o.

Hungarian translation  © Balázs Judit, 2016

Hungarian edition  © Aranyelixír Kiadó, 2016

A tanulmány PDF formátumú letöltéséhez kattintson
a borítóra vagy a lenti linkre:

Louis Komjathy 康思奇, PhD:
A taoista meditáció: elmélet, módszer, alkalmazás

Liu Yiming: A mozgás melege, a nyugalom hidege

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

A mozgás melege, a nyugalom hidege

Általánosságban szólva, ha az emberek tevékenyek, hő gerjed. Ha viszont egy helyben ülnek, kihűlnek. Ha valaki fázik és elkezd mozogni, megint hőt termel. Ha valakinek melege van és nyugodtan leül, akkor lehűl. Más szóval a meleg és a hideg nem az időjárástól függ, hanem az embertől.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a yinre és a yangra jellemző alkotóképesség átvételének daója. Az erőset a yanggal társítják, az engedékenyt pedig a yinnel. Ha valaki erős, de nem erőszakos, hanem alázatosan alárendeli magát, akkor nem válik ingerlékennyé, hanem békés és kiegyensúlyozott lesz. Ha valaki engedékeny, de nem gyenge, hanem cselekedeteiben megfontolt, akkor nem lesz tehetetlen, hanem felemelkedik a magasztos megvilágosodáshoz.

Liu Yiming: A négy évszak váltakozása

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

A négy évszak váltakozása

Tavasz, nyár, ősz, tél – ez a négy évszak. Tavasszal sarjad a természet, nyáron növekszik, az ősz a betakarítás ideje, a tél pedig a raktározásé. Mindegyik évszak rendre eljön, majd elmúlik. Amikor a kör teljes, újrakezdődik, így a négy évszak folytonosságot képez.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a kölcsönös okozatiság, az elvonás és hozzáadás daója. Elvonás alatt itt a túlzott erő és állhatatlanság visszafogását, hozzáadás alatt pedig a befolyásolhatóság és gyengeség által okozott hiány betöltését értem. Erősnek lenni anélkül, hogy az erőt túlzásba vinnénk, rugalmasnak lenni anélkül, hogy tehetetlenné válnánk – az erő a rugalmassághoz kapcsolódik, és a rugalmasságot erővel együtt alkalmazzuk.

Liu Yiming: Mennydörgés és szél

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

Mennydörgés és szél

A mennydörgés vad, heves és erőteljes. A szél fokozatos, messzire terjedő és lágy. Ha a szél és a mennydörgés egyesül, akkor az erőteljes hevességben lágy szelídség, a lágy szelídségben kemény hevesség rejlik. A lágyság és a keménység kiegészíti egymást.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a keménység és a lágyság kiegyensúlyozott összehangolásának daója. Ha az emberek mindig kemények, miközben a daót gyakorolva jellemüket fejlesztik, vagy világi eseményekkel és társadalmi feladataikkal foglalkoznak, akkor indulatosak, agresszívak és túlságosan türelmetlenek lesznek. Így cselekedeteikből hiányozni fog az állhatatosság, és lelkesedésük alábbhagy. És fordítva, ha valaki mindig lágy, akkor tétovázni fog, félelemmel teli és tehetetlen lesz, túl gyenge ahhoz, hogy feladatait sikerre vigye. Ez a fajta lágyság haszontalan.

Liu Yiming: A Nap és a Hold fénye

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

A Nap és a Hold fénye

A Nap égi útját járva nappal felkapaszkodik az égboltra, és megvilágítja a külvilágot, majd éjszaka a Föld mögé kerül, és megvilágítja a bensőt. A Hold pedig körforgása első felében fényt ad és megvilágítja a külvilágot, második felében visszavonja fényét, és a bensőt táplálja. A Nap és a Hold fénye, mely a külső és a benső világot megvilágítja, valójában ugyanaz a fény.

Megfigyeléseim alapján arra a felismerésre jutottam, hogy ez a fény felhasználásának daója. Ha az ember képes fényességet teremteni a külvilágban, odafigyelni arra, hogy mit mond és mit tesz, ha képes tartózkodni bármilyen helytelen viselkedéstől, és figyelmét csakis a daónak szentelni, ha nem téríti el az érzékiség, a bódítószerek és az anyagi javak hatalma, nem csábítja el a vagyon vagy a rang, a siker vagy a hírnév, ha nem szennyezik be a világi helyzetekhez kapcsolódó evilági érzések, akkor a Naphoz és a Holdhoz hasonlatosan világosságot hoz a külvilágba.

Liu Yiming: Az Ég magassága, a Föld sűrűsége

Liu Yiming: A dao felismerése (részlet)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

Az Ég magassága, a Föld sűrűsége

Az Ég építménye roppant magas. Nyitott, kerek, mérhetetlen és határtalanul széles. Mindent beborít, mindent tartalmaz, tízezer létezőt teremt anélkül, hogy öntelt lenne erényében. A tízezer létezőre viszonzás elvárása nélkül adja áldását. Hogy valaki tiszteletteljes vagy őszintétlen, támogató vagy ellenséges, szabadon eldöntheti. Mindenkinek lehetősége van, hogy minden mesterkedés nélkül önmaga lehessen: lehet valaki jó vagy rossz, vonzó vagy visszataszító; lehetnek a teremtmények erőszakosak és makacsak, vagy tanulékonyak és engedelmesek.

A dao felismerése: Bevezetés

Thomas Cleary: A fordító bevezetése
(Részlet A dao felismerése című kötetből)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

Jelen kiadvány az egyik legszakavatottabb taoista író, a kora modern időkből származó Liu Yiming által megfogalmazott meditációk gyűjteménye. Egyszerű, világos stílusban, természeti és misztikus jelenségeket idéző hasonlatokban mutatja be a taoizmus elveit és gyakorlatait.

Az 1737 körül született Liu először kamaszévei elején kezdett a taoizmus iránt érdeklődni. Saját elmondása szerint mindenféle állítólagos tanítókat meglátogatott, és évekig találomra tanult. Fiatal felnőttként súlyosan megbetegedett, és először tapasztalta meg mindannak a haszontalanságát, amit addig tanult.

Liu betegsége nem reagált a gyógyászati kezelésre, és állapota fokozatosan rosszabbodott, amíg teljesen meg nem rokkant. Ekkor szerencséjére találkozott egy valódi emberrel, egy hiteles taoista beavatottal, aki képes volt meggyógyítani. Miután teljesen elkötelezte magát a dao keresése mellett, Liu tizenkilenc éves korában elhagyta otthonát, hogy útnak induljon és az igaz tanítások nyomára bukkanjon.

Daoist Meditation: Theory, Method, Application – transcript

Daoist Meditation:
Theory, Method, Application

Louis Komjathy 康思奇, Ph.D.
Associate Professor of Theology and Religious Studies
University of San Diego

The current study is the transcription of a lecture given to the Contemplative Studies Initiative at Brown University (Providence, Rhode Island) in 2011. The transcript was prepared and edited by Aranyelixír Kiadó (Budapest, Hungary), revised, supplemented and approved by Louis Komjathy in September 2014.

 

This work is licensed under
the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Pages